Služby

Ohlásenie stavby

Ako na Ohlásenie stavby

Ohlásenie stavby

Kedy stačí ohlásenie stavby stavebnému úradu?

  • Pri prízemnej stavbe so zastavanou plochou do 25 m2 a výškou do 5 m.
  • Pri podzemnej stavbe so zastavanou plochou do 25 m2 a hĺbkou do 3 m.
  • Pri oplotení.
  • Pri stavbe prípojok na verejné inžinierske siete (vodovod, kanalizácia, plynovod a iné).
  • Pri reklamných stavbách s informačnou plochou do 3 m2.
  • Pri stavebných úpravách stavieb, bez zásahu do nosnej konštrukcie a bez zmeny spôsobu užívania stavieb.

 

S vybavením všetkých potrebných náležitostí k Ohláseniu stavby Vám radi pomôžeme, neváhajte nás kontaktovať.

Máte záujem o Ohlásenie Stavby ?