Služby

Kolaudačné rozhodnutie

Ako na Kolaudačné rozhodnutie

Kolaudačné rozhodnutie

Kolaudačné rozhodnutie sa vyžaduje pre:

  • Dokončenú stavbu, prípadne jej časť (pokiaľ vyžadovala samostatné stavebné povolenie).
  • Dokončené terénne úpravy, ak to stavebný úrad určil pri ich povolení.
  • Jednoduché stavby, ich prístavby a nadstavby, ktoré stačilo ohlásiť stavebnému úradu.

 

Kolaudačné rozhodnutie sa nevyžaduje pre:

  • reklamné stavby, s najväčšou informačnou plochou od 3 m2 do 20 m2.

 

S vybavením všetkých potrebných náležitostí k vydaniu Kolaudačného rozhodnutia Vám radi pomôžeme, neváhajte nás kontaktovať.

Máte záujem o Kolaudačné rozhodnutie?