Služby

Územné rozhodnutie

Územné rozhodnutie
Ako na Územné rozhodnutie

Územné rozhodnutie

Kedy sa vyžaduje územné rozhodnutie:

  • Pri stavbách so zastavanou plochou nad 300 m2, v prípade stavieb so spôsobom užívania pre bývanie.
  • Pri všeobecných stavbách.

 

Kedy sa nevyžaduje územné rozhodnutie:

  • Ak ide o stavby, ktorých podmienky na umiestnenie rieši schválený územný plán zóny.
  • Ak ide o drobné stavby.
  • Ak ide o stavebné úpravy a udržiavacie práce.
  • Ak ide o reklamné stavby.

Zákon umožňuje stavebnému úradu spojiť územné a stavebné konanie vydaním záväzného stanoviska. S vybavením všetkých potrebných náležitostí k vydaniu Územného rozhodnutia Vám radi pomôžeme, neváhajte nás kontaktovať.

Máte záujem o Územné rozhodnutie?