Služby

Stavebné povolenie

Ako na stavebné povolenie

Stavebné povolenie

Kedy je potrebné?

  • Keď má stavba viac ako 25 m2 zastavanej plochy.
  • Keď je stavba vyššia ako 5 m alebo hlbšia ako 3 m.
  • Pri prístavbe a nadstavbe, ak tak určí stavebný úrad.
  • Pri zateplení stavby.
  • Pri stavebných úpravách, so zásahom do nosnej konštrukcie stavby.
  • Pri zmene tvaru strechy.

 

S vybavením všetkých potrebných náležitostí k vydaniu Stavebného povolenia Vám radi pomôžeme, neváhajte nás kontaktovať.

Jednou z nevyhnutných náležitostí k vydaniu stavebného povolenia je odňatie poľnohospodárskej pôdy z pôdneho fondu na základe stanoviska/rozhodnutia pozemkového úradu. To je potrebné, ak sa jedná o pozemok v intraviláne a rovnako aj v extraviláne.

S vybavením všetkých potrebných náležitostí k vydaniu Stanoviska / Rozhodnutia o odňatí poľnohospodárskej pôdy Vám radi pomôžeme, neváhajte nás kontaktovať.

Máte záujem o Stavebné Povolenie ?