Služby

Výber Pozemku

Ako na Výber správneho Pozemku

Výber správneho Pozemku

Pred vybavením samotného stavebného povolenia je potrebné vybrať vhodný pozemok.

Čo všetko je potrebné zvážiť pri výbere pozemku, pred samotnou kúpou:

  • Územný plán obce/mesta.
  • Vecné bremená vedúce cez pozemok.
  • Ochranné pásma inžinierskych sietí a iné.

 

Zároveň ponúkame pomoc s vyhotovením Kúpnej zmluvy a zabezpečením vkladu vlastníckeho práva do Katastra nehnuteľností.

Pri výbere a kúpe pozemku Vám radi pomôžeme, neváhajte nás kontaktovať.

Máte záujem o pozemok ?